www.tvhouten.nl 

PERSONALIA

voorjaar 2010

Tim Ronald van Houten
Rie Cramerlaan 13
2331 LA LEIDEN
mobiel 06-10665870
e-mail: tim@tvhouten.nl

geboortedatum: 24 maart 1959
geboorteplaats Leiden


WERK


Nationaal Epilepsie Fonds (2010– )
 • medewerker database
Openbaar Onderwijs Leiden (2010)
 • leraar basisonderwijs, invalkracht
Dierenbescherming (2009–2010)
 • teamleider ledenadministratie
Socialistische Partij (1990–2009)
 • coördinator/databeheerder ledenadministratie 2005–2009
 • personeelszaken en salarisadministratie 1999–2005
 • medewerker ledenadministratie 1991–2004
 • archivering, tekstverwerking 1990–1991
Openbaar Onderwijs, Gemeente Leiden
 • invalleerkracht basisonderwijs 1988–1991
 • een tijdelijke aanstelling 1988–1989
PCBB Den Bosch (1988–1989)
Onderzoeksmedewerker
 • opleidingsevaluatie APK keurmeesters (1988 oktober)
 • toegankelijkheid van ondernemers opleidingen voor etnische minderheden (1989 maart–mei)
 • onderzoek beroepsprofielen brandweercommandant (1989 nov-dec)
 • vooronderzoek naar uitvalproblematiek in het leerlingwezen (1988 febr–juni)
  • samenstelling en afnemen vragenlijsten en interviews
  • dataverwerking en rapportage
Speeltuin Vogelenwijk Leiden (1980–1987)
speeltuinbegeleider
top

OPLEIDINGEN


Praktijkdiploma loonadministratie (PDL) de Associatie (2001)

Doctoraal Wijsgerig Historische Pedagogiek Rijksuniversiteit Leiden (1982–1987)
 • onderzoeksstage morele ontwikkeling en persoonlijkheidskenmerken
nevenvakken/specialisaties
 • voorlichtingskunde
 • specialisaties gezondheidsvoorlichting en -opvoeding (GVO) (1986)
 • jeugdrecht (1985)
 • basisrecht (1986)
 • stage andragogie
Pedagogische Academie Rijksopleiding Den Haag (1978–1982) (specialisatie geschiedenis, filosofie)

Havo Rembrandt Scholengemeenschap Leiden (1972–1978)
 • locatie 5 meilaan (1972–1975)
 • locatie Burggravenlaan (1975–1978)
Lagere school
 • Apolloschool Leiden (1969–1972)
 • HammerskjŲldschool Leiden (1965–1969)
Kleuterschool Pinkeltje Leiden (1963–1965)


top

VRIJWILLIGERSWERK / NEVENACTIVITEITEN

 • lid atletiekcommissie Voorschoten97 (2014– )
 • secretaris Stichting Industrieel Erfgoed Leiden (STIEL) (2013– )
 • opzet en onderhoud enkel websites (2008– )
  • www.monicaheikoop.nl
  • www.wilmasteatable.nl
  • www.brandtforbodyandmind.nl
  • www.litaharpe.nl
 • webmaster De Finale (2007–2012)
 • voorzitter Ondernemingsraad SP (2007–2009)
 • voorzitter SP afdeling Leiden (2007–2009)
 • voorzitter Christina Arentsstichting (1999–  )
 • voorzitter Wijkraad Stevenshof (1999–2005)
 • voorzitter SP afdeling Leiden (1990–1996)
 • gemeenteraadslid Leiden (1990–1998)
 • voorzitter Reizigers Advies Raad (RAR) (1999–2001)
 • voorzitter Speel–o–theek "de Blokkendoos" (1997–1999)
 • voorzitter eigenarenvereniging "Speelzicht" (1989–1995)
 • lid van bewonersvertegenwoordiging bij groot–onderhoud project (1985–1987)
 • lid van bestuur vakgroep Wijsgerig Empirische Pedagogiek (1984–1987)
 • lid van commissie planning en begroting subfaculteit PAW pedagogische en Andragogische Wetenschappen (1985–1987)
 • bewoners–lid van ambtelijke projectgroep als met betrekking tot wijkbeheer
 • gastcolleges en –lessen studenten pedagogiek en Pabo over scriptie en uitgevoerd onderzoek
top

DIVERSE CURSUSSEN

 • cursus Perman (ADP) (1999)
 • cursus verhalen schrijven (SKVR–Rotterdam) (1999)
 • Netwerkbeheerder NOVELL (1997)
 • cursus video (Stichting Welzijn Leiden) (1986)
 • cursus portret en modelfotografie (LAK–Leiden) (1985)
 • cursus PASCAL (CRI-RUL) (1984)
 • cursus computers (CRI-RUL) (1984)
 • cursus spaans (KenO Leiderdorp) (1978)
top

SYMPOSIA / STUDIEDAGEN

 • Van Apart naar Samen, Wetenschapswinkel en SWL; 13 mei 1993
 • Tijd voor Alarmfase Nul (SP); 19 juni 1990
 • Over relaties, Den Haag HOZ; 30 november 1987
 • Utrecht 'voeding van de schoolgaande jeugd'; 25 november 1987
 • Colloquium Utrecht Kind en Cultuur; 13 november 1987
 • Congresdag Pedagogiek, 18 mei 1985
top

OVERIGE ACTIVITEITEN

 • kandidatencommissie gemeenteraadsverkiezingen 2006, 2010
 • Redactie Polderpraat, QQ als voorzitter Wijkraad Stevenshof
 • Foto's symposium Nutricia, (15 september 1988)
 • Foto's officiŽle opening CBB Leiden, januari (1987)
 • Diverse fotoseries Peuterspeelzaal Vogelnest
 • cursusleider basiscursus SP, cursus voor bestuurs- en kaderleden (1997)
 • lid SP congrescommissie (1991)
 • deelnemer pedagogiek–werkgroep Freud (1986)
 • Mentoraat Pedagogiek; begeleiding van eerstejaars studenten(1983,1984,1985)
top